SHOW ENGLISH VERSION
Efflex logo
Efflex logo

DET EFFEKTIVA OCH FLEXIBLA BYGGSYSTEMET

Det bästa av två världar
Flexibilitet och Effektivitet

EFFLEX är en leverantör av prefabricerade byggelement av trä för tillverkning av lågenergihus. Våra kunder är både stora och små byggbolag.

Företaget finns i Umeå med drivkraften att utveckla och effektivisera byggindustrin i den takt som kunder, byggföretag och omvärld kräver.

Både vi och våra samarbetspartners vill ständigt framåt och vi kommer att öka takten de kommande åren, vilket gör att du som kund kan vara trygg i att du jobbar med den senaste tekniken.

Vi vill göra era kunder nöjda och era affärer lönsamma.

Varför EFFLEX?

Effektivt

Energieffektivt klimatskal
– 450mm välisolerade väggar utan köldbryggor.

Produktionseffektivt
– hela huset prefabriceras.

Parallell produktion
– kortare ledtid.

Kortare byggtid
– Snabb montering på byggplats minskar antalet väderberoende timmar.

Flexibelt

Byggelementen är så enkla att anpassa att vi kan erbjuda förändring av planlösning utan extra kostnad.

Byggsystemets flexibilitet ger alltså en stor arkitektonisk frihet.

Ekonomiskt

Vi ökar Er lönsamhet genom att erbjuda:

  • -Kortare byggtid
  • -Lägre overheadkostnad
  • -Minskad projekteringstid
  • -Mindre administration

Enkelt

För att göra det enklare för Er ingår alltid all dokumentation för husets bygglov.

Det innebär att vi ordnar:

  • Fasad och planritning
  • Energiberäkning
  • Installationsritningar för el, VVS och ventilation
  • Konstruktionsberäkningar

Självklart uppfyller vi alla regler och krav enligt BBR för våra åtaganden.

Med hänsyn till miljön

Våra attraktiva byggnader håller hög kvalitet genom användning av modern och miljövänlig byggteknik. I hela produktionskedjan strävar vi efter att få bort onödigt spill och minska kostnaderna. Det tjänar alla på.

Trä är det bästa materialet för effektivt byggande i kallt klimat. Det är förnyelsebart och passar för alla typer av konstruktioner. Prefabricering minimerar spill och gör återvinning enklare.

Trä är lätt och våra byggelement kommer som platta paket vilket innebär färre transporter och lägre bränsleförbrukning.

Kontakta oss och gör Ert nästa projekt så lönsamt som möjligt.

EFFLEX Byggsystem

Ett smart sätt att bygga kundanpassade trähus till en lägre kostnad.

Med EFFLEX patenterade byggmetod kan byggbolag erbjuda kunderna att välja en egen planlösning på sitt lågenergihus, utan att byggkostnaden ökar.

EFFLEX Byggsystem består av prefabricerade byggelement i trä och färdiga installations-kit som enkelt monteras ihop vilket ger hög kvalitet, sparar tid och ger en bättre ekonomi.

+ Läs mer

Vi har tagit fram ett smart byggsystem där man kan producera med upprepning och ändå bygga med stor variation. Genom att också inkludera installationer i vårt flexibla byggsystem ligger vi i framkant och driver utvecklingen av industriellt och effektivt byggande.

Tack vare att systemet ger kostnadsbesparingar i alla led kan vi bygga till lägre kostnader än vad som tidigare varit möjligt. Istället för att välja mellan standardisering eller höjda priser, kan ni nu låta kunderna välja fritt.

EFFLEX byggelement förädlas så långt det är möjligt i fabrik samtidigt som kunden behåller möjligheten att ändra och anpassa planlösningen. Byggelementen och installationer levereras monteringsfärdiga till byggplatsen, utformade efter era önskemål.

I rätt tid, med rätt mått, färdiga för montage.

Säljkonfigurator (Release 2017)

Med vår Säljkonfigurator kan du anpassa husmodellerna efter kundens önskemål och få pris direkt.

+ Läs mer

Med säljkonfiguratorn skapas kundanpassade lågenergihus i 3D där pris uppdateras direkt vid förändring. Säljkonfiguratorn kan utifrån den färdiga konfigureringen skapa fullständiga dokumentationsunderlag för t.ex. bygglovshandlingar, konstruktionsunderlag, produktionsunderlag och offertunderlag.

Redan vid beställningen vet kunden hur det kommer att se ut, när det kommer att vara klart och vad det kommer att kosta. Oavsett tomt kan kunden snabbt ha bygghandlingar på plats och projektet igång tack vara vår Säljkonfigurator.

Var med och skapa framtidens byggande!

Filmen är endast en mockup som används för demonstration och insamlande av feedback.

Kontakta oss